Τι είναι Web Design

Λίγα λόγια για να το γνωρίσουμε

Το Web Design είναι η έννοια που υποδηλώνει την κατασκευή μιας ιστοσελίδας, τόσο στο γραφικό της κομμάτι όσο και στο εμφανισιακό.
Πρόκειται για όλα αυτά τα οποία βλέπει ένας επισκέπτης σε μια ιστοσελίδα και αλληλεπιδρά μαζί τους.

Για να ασχοληθεί κάποιος με το Web Design θα πρέπει να έχει γνώσης γραφιστικής και θα πρέπει να επεξεργάζεται αλλά και να παράγει γραφικά στοιχεία για να τοποθετηθούν σωστά σε μια ιστοσελίδα.