Τι είναι το PPC

Λίγα λόγια για να το γνωρίσουμε

Το PPC (Pay Per Click) είναι ένα μέσο διαφήμισης στο internet το οποίο χρησιμοποιείτε, για να οδηγήσει επισκέπτες στην σελίδα σας, όπου ο κάθε διαφημιζόμενος πληρώνει κάποιο διαφημιστικό δίκτυο όταν κάποιος κάνει κλικ στην διαφήμιση του.
Η διαφήμιση αυτή μπορεί να είναι banner ή ένας σύνδεσμος κειμένου Google Adsense.

Το PPC ταυτίζεται με τα διαφημιστικά προγράμματα μεγάλων μηχανών αναζήτησης όπως το Google Adwords & Microsoft Bing Ads.
Εκτός από τα προπληρωμένα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης, υπάρχουν και τα διαφημιστικά δίκτυα προβολής με banner (Display Networks)